Zamknij
REKLAMA

Urząd Marszałkowski komentuje oświadczenie burmistrza Gniewkowa

20:24, 15.10.2018 | S.T
REKLAMA
Skomentuj

Jednym z tematów wywołujących najgorętszą dyskusję podczas kampanii wyborczej w Gniewkowie są losy dotacji przyznanej Gminie Gniewkowo przez Urząd Marszałkowski na termomodernizację budynków SP nr 1 przy ulicy Toruńskiej.

Kandydat na radnego z KWW Adama Straszyńskiego Paweł Mikuszewski napisał na Facebooku, że UM cofnął pięć procent dotacji na ten cel z powodu naruszenia przez gniewkowskich urzędników ustawy o zamówieniach publicznych. Burmistrz Adam Roszak podał go za to do sądu. W pierwszej instancji górą był burmistrz.

[ZT]2138[/ZT]

Później Mikuszewski uzyskał z UM dokument podpisany przez sekretarza tej instytucji dokument potwierdzający jego wpis. Przedstawił go w Sądzie Apelacyjnym i wygrał sprawę.

[ZT]2147[/ZT]

Po tym orzeczeniu burmistrz Roszak wydał oświadczenie.

Poprosiliśmy Urząd Marszałkowski, by się do niego odniósł. Dziś otrzymaliśmy od rzecznik UM Beaty Krzemińskiej odpowiedź na prośbę. Oto ona:

Dotyczy projektu numer RPKP.03.03.00-04-0099/16

                W odpowiedzi na przesłaną w dniu 12.10.2018 r. drogą mailową prośbę o komentarz do oświadczenia Burmistrza Gminy Gniewkowo zamieszczonego na gminnym portalu,  w związku z realizacją przez Gminę Gniewkowo projektu nr RPKP.03.03.00-04-0099/16 pn.„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-sportowej w Gniewkowie” Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, co następuje. Odnosząc się do treści przytoczonego wyżej oświadczenia, w którym wskazuje się, iż do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski nie wydał żadnej decyzji w sprawie obniżenia w wysokości 5 % wartości wydatków kwalifikowanych, oraz że nie wystąpił do Beneficjenta o podpisanie aneksu obniżającego wartość dofinansowania w przedmiotowym projekcie IZ RPO WK-P informuje, iż zgodnie zapisami  § 9. ust. 7 umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu z dnia 26.09.2018 r.  w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych IZ RPOWK-P może nałożyć korektę finansową, zgodnie z:

1) art. 24 ustawy wdrożeniowej;

2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. poz. 200 z późn. zm.).

Korekta finansowa nakładana jest na całość wydatków kwalifikowalnych dotyczących zamówienia dotkniętego nieprawidłowością.  Zapisy umowy dot. zwrotu środków i wydania decyzji administracyjnej na podstawie ustawy o finansach publicznych nie maja w przedmiotowym przypadku zastosowania.  Istotne jest, iż do tej pory na rzecz beneficjenta w ramach projektu nie zostały przekazane środki, beneficjent składał wyłącznie wnioski o płatność pełniące funkcję sprawozdawczą.

Pismem z dnia 23.04.2018 r. beneficjent został poinformowany o podejrzeniu nieprawidłowości w ramach przedmiotowego postępowania.

Ponadto po analizie przedstawionego przez beneficjenta odwołania, czego następstwem było podtrzymanie stanowiska IZ RPO WK-P  w sprawie nałożenia na Beneficjenta korekty finansowej, (o czym Beneficjent został poinformowany pismem z dnia 03.07.2018 r.) IZ RPO WK-P  wezwała Beneficjanta do zaktualizowania przedmiotowych sekcji wniosku  o dofinansowanie uwzględniających  korektę finansową celem sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

W przedłożonych przez beneficjenta sekcjach powyższe nie zostało uwzględnione.

IZ RPO WK-P informuje, iż na moment przekazania informacji w odpowiedzi na wniosek  o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Pana Pawła Mikuszewskiego (mieszkańca Gminy) udzielone informacje były spójne i zgodne z istniejącym stanem faktycznym.

Niemniej jednak, w związku z dostarczeniem przez Beneficjenta dnia 9.10.2018 r. dokumentów nieprzedłożonych wcześniej, które w opinii Beneficjenta mają zasadniczy wpływ na ocenę procedury postępowania przetargowego pn.„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie” w ramach ww. projektu, IZ RPO WK-P, na wniosek Beneficjenta, podjęła decyzję o dokonaniu ponownej analizy dokumentacji ww. postępowania.

W załączeniu scan pisma do beneficjenta z dnia 10.10.2018 r.

A oto przywołana przez rzecznik odpowiedź na pismo złożone 9 października w UM przez Urząd Miejski w Gniewkowie.

?

(S.T)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.)

Komentarze (178)

wyborcawyborca

22 5

To już zaczyna być żałosne. Ze strony naszych włodarzy manipulacje, półprawdy...
Szarpią Mikuszewskiego po sądach, a wiedzą, że pisze prawdę...
Udają zdziwionych i zdumionych, piszą, że urząd marszałkowski podaje nieprawdę, a tu patrzcie - w lipcu wszystko wiedzieli...
Czy ktoś jeszcze ma odrobinę honoru?
Ile takich niespodzianek jeszcze nas czeka?
To zwykła podłość, używając słów Roszaka. 21:50, 15.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

VV

13 0

Najpierw AR strzelił sobie w kolano tą przegraną sprawą, teraz drugi strzał z Marszałkowskiego... 22:01, 15.10.2018


BęcekBęcek

5 0

do V jeszcze tydzień i Roszak sam się pobije własną ręka 12:50, 16.10.2018


JanuszJanusz

14 5

Burmistrz to już chyba nie może za siebie. Proszę odniesc sie do tego oswiadczenia. Żal 22:09, 15.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Rośnie nos BurmistrzRośnie nos Burmistrz

15 5

Rosio Pinokio bym powiedział, by oddać cały charakter sprawy MikuchGate????
Po przeczytaniu na waszej stronie oświadczenia urzędu marszałkowskiego wyłania się zupełnie inny obraz rzeczywistości niż ten, który chciałby nam przedstawić w swoim oświadczeniu burmistrz Roszak, który mija się w kilku zasadniczych sprawach z prawdą, ściemnia i taki człowiek ma nas reprezentować przez nastepne 5 lat ???? mówię stanowcze NIE!!!!!!!!
po co ludziom kit wciska, że nic nie wiedział o naruszeniu skoro urząd marszalkowski jak byk pisze kiedy przysłał do urzędu w Gniewkowie pisma (przynajmniej dwa) w sprawie naruszenia prawa zamówień publicznych pierwsze już w kwietniu tego roku i prosił o przygotowanie aneksu uwzględniającego korektę, a ten (roszak) zaklina rzeczywistość, lawiruje, kombinuje, czy po prostu czytać ze zrozumieniem nie potrafi pism urzędowych, umowy o dofinansowanie, nie ma od tego przypadkiem kilku radców prawnych w urzędzie .....
ps. co za bałagan musi u niego w urzędzie panować, skoro dopiero teraz przedstawiają do urzędu marszałkowskiego nowe dokumenty w sprawie, to co nie mieli ich na tamten czas, gdy sprawa była badana, nagle się znalazły??? hmmm .... żal 22:15, 15.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

gośćgość

7 13

Wiadomo, że władza lubi obcinać dotacje pod byle pretekstem i trzeba o nie walczyć, co obecnie robi gmina.
No chyba, że ktoś woli by burmistrz miał naturę strusia co po każdym konflikcie jak ten zamiast walczyć o swoje chowa głowę w piasek.
Widzę, ze w tej sprawie opozycja cieszy się, że być może stracimy jakieś pieniądze, co jest bardzo dziwne, bo tutaj żyjecie i powinniście popierać starania urzędu.
Ale skoro liczy się tylko sekowanie i walka o swoje głosy? 22:28, 15.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

zniesmaczonazniesmaczona

4 10

No właśnie - panowie krytykanci - te pieniądze chcą zabrać naszej społeczności,. nie jakiejś gminie, ja kibicuję, by udało się je wywalczyć. A Wy myslicie tylko o krytykowaniu, tylko o swojej prywacie - tfu z takimi "kandydatami" 22:40, 15.10.2018


do gośćdo gość

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


tutejszytutejszy

7 1

To urzędasy żyją z naszych podatków część pokończyła nawet kursy akademickie zaoczne i wieczorowe dofinansowane z urzędowej kasy, powinni więc być jako "public service" dla mieszkańców a nie na odwrót. o moje poparcie niech się stara kandydat na radnego czy burmistrza a nie ja mam czapkować przed niedopieszczonymi pracownikami administracji publicznej.,jak nie potrafią to niech "wezmą kredyt na przekwalifikowanie i zmienią prace". Czołem 12:59, 16.10.2018


bgbg

3 0

Gdyby dokumentacja była ok to nie mogliby nic zrobić.U naszego włodarza nic się nie zmieniło jest tylko jego słuszna prawda.ŻAL!!!!!! 09:22, 17.10.2018


do gośćdo gość

15 3

w którym momencie opozycja się cieszyła, że gmina straci pieniądze?
nawet Mikuszewski zamiast tryumfować z krzykiem takim, jak Kowalska i Roszak, to po korzystnym wyroku na tej swojej stronce pisze, że mają się wziąć do roboty i spróbować odzyskać.
Dopiero po akcji z dokumentem od marszałka ruszyli tyłki, żeby ratować sytuację.
Gratuluję, że nie uiesz czytać ze rozumieniem, a szkoda. 22:51, 15.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

gośćgość

2 11

a kiedy mieli ruszyć? Jak dostali dokument, który urząd marszałkowski jakoś nie kwapił się dać, z dokumentacji wynika, że Gmina cały czas walczy o te pieniądze, a szanowna opozycja jak walczyła? Nie walczyła. 22:57, 15.10.2018


do gośćdo gość

12 1

w lipcu dostali wezwanie, że mają zaktualizować wniosek uwzględniający korektę 5%. I od lipca do października tyłka nie ruszyli, dopiero, jak wyszła afera. NIby w jaki sposób opozycja miała coś zrobic? przecież to roszak odpowiada za finanse gminy. Opozycja zrobiła to, co powinna - nagłośniła sprawę. 23:00, 15.10.2018


zniesmaczonazniesmaczona

4 12

No właśnie - panowie krytykanci - te pieniądze chcą zabrać naszej społeczności,. nie jakiejś gminie, ja kibicuję, by udało się je wywalczyć. A Wy myslicie tylko o krytykowaniu, tylko o swojej prywacie - tfu z takimi "kandydatami" 22:54, 15.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do zniesmaczonejDo zniesmaczonej

13 2

Następna zniesmaczona i być może nawet ZDZIWIONA. Czytaj, kobieto, ze zrozumieniem. Tak jak już ktoś wyżej napisał- gdzie opozycja cieszy się, ze straciliśmy pieniądze? Roszadowiec pisał, ze ma nadzieje, ze władzy uda się je odzyskać. Czytanie ze zrozumieniem- eh, jakie przydatne w naszych czasach... 23:03, 15.10.2018


BobikBobik

6 1

Zniesmaczona, za kilka dni będzie zapewne zdumiona, że elektorat nie docenił , nie poparł i pokazał gdzie raki zimują "sitwie czy klice " jak ich tam zwał ale widok zadziwienia będzie jak karta mastercard ... 13:06, 16.10.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


gośćgość

1 2

Nie rozumiem Cię chłopie - najpierw piszesz w trzecie osobie o Mikuszewskim , a potem - Kto dał pretekst kontrkandydatom ja, czy Roszak? Czyli Ty jesteś Mikuszewski? Tak czy siak, mam wrażenie, że gmina bez Ciebie upadnie. Od roku wszędzie Cię pełno jak i Twego pryncypała. Nawet z dnia edukacji potrafisz dowalić kazanie o szkolnictwie. Taki ktoś "najmondrzejszy", który nie umie współpracować nie bardzo się gminie chyba przyda 23:07, 15.10.2018


gośćgość

7 12

Mikuszewski zajął się sprawą? dobre, a w jaki to sposób - poza wykorzystaniem w kampanii oczywiście? Monitował do marszałka w sprawie tych pieniędzy? jeśli tak, to poproszę pisma. 22:58, 15.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

dobredobre

14 2

nie przeceniaj Roszadowca. On nagłośnił sprawę, a Ciebie to boli? No tak, prawda zawsze boli. Mikuszewski ujawnił to, co urząd skrzętnie skrywał, nie po raz pierwszy zresztą. Burmistrz odpowiada za gminę i co zrobił od czasu pisma z 3 lipca? Ano nic. Dopiero dzień po publikacji na roszadzie zrobił sobie wycieczkę do urzędu i dał nowe kwity, które mają coś zmienić. wcześniej nie mógł?
23:04, 15.10.2018


Gość 2Gość 2

11 2

Od- jak to piszesz- monitowania do marszałka w sprawie pieniędzy jest burmistrz! Mikuch po prostu nagłośnił sprawę. Te urzędasy... Nabałaganią i oburzeni, ze ktoś za nich nie naprawia... 23:10, 15.10.2018


Marszałek Marszałek

3 11

Dziwne jest to jak wynika z pism ze pierwsza Roszada o tym wiedziała szybciej niż UM. To was nie dziwi i i to Roszada napisała że miasto straciło pieniądze a z pisma wynika ze moze stracić. Najważniejsze odrzucić błotem. 08:13, 16.10.2018


Dotarło ?Dotarło ?

8 0

Od tego jest Roszak a nie Mikuszewski. Burmistrz bierze za to pieniądze a Mikuszewski nie jest upoważniony do występowanie w imieniu gminy. 15:27, 16.10.2018


oddaj pieniądzeoddaj pieniądze

17 3

Roszak - oddaj pieniądze za Żuka!!!
23:06, 15.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


manipulacjamanipulacja

2 0

urzędasy juz nawet pod Mikuszewskiego sie podszywają, żeby móc go zaatakować...
Metoda znana z forum pomorskiej, gdzie Rolirad pisał sam ze sobą... 23:40, 15.10.2018


REKLAMA

brawobrawo

20 4

Brawo Gniewkowo.eu! brawo wolne media!
Z Gniewkoramy na pewno tego byśmy się nie dowiedzieli 07:45, 16.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NixonNixon

2 2

normalna Watergate z Koziej Wólki 21:12, 16.10.2018


Urząd MarUrząd Mar

14 2

Do Marszałek
Nasz Urząd dowiedział się 3 lipca, a roszada napisała 1 października. To jest w oświadczeniu UMar.
przytocz fragment z roszady, gdzie jest o tym oddawaniu pieniędzy? Właśnie nawet sąd w Bydzi oddalił wniosek roszaka, że nic takiego na roszadzie nie ma. A to ten sąd, który kazał przeprosić za "złamanie prawa pzp"
Czy ktoś na tym forum potrafi czytać ze zrozumieniem dokumenty?
Litości!!! 08:43, 16.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BanksterBankster

4 14

Góra urodziła mysz, tak bym skomentował działania mikuszewskiego i stracha . Akcja nastawiona na zdyskredytowanie Roszaka. Cyniczna gra w stylu Morawieckigo. 13:12, 16.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

abcabc

7 2

Naprawdę wierzysz w to co piszesz? Dlaczego sprawa ruszyła się dopiero wtedy, gdy nagłośnił ją pan Mikuszewski? Powiem ci dlaczego: były wakacje, a wakacje w urzędzie nikt takimi `pierdołami` nie będzie się zajmował, zresztą połowa ludzi na urlopach. Tylko, że wakacje już dawno się skończyły i albo urzędnicy zapomnieli o tej sprawie, albo mieli w d````, żeby to wyjaśnić, bo przecież to nie ich pieniądze przepadną - innych opcji nie ma. A teraz wielki krzyk, że sytuacja jest wykorzystywana do walki przedwyborczej. Trzeba było dopilnować sprawy na czas, bo od lipca mieliście bardzo dużo czasu, żeby to załatwić i nie byłoby teraz włóczenia się po sądach. 13:36, 16.10.2018


dlaczegodlaczego

5 2

Bankster, mikuszewski od roku pisze o tajemnicach naszego urzędu, żuka tez on odkrył. Gdzie tu miejsce dla stracha? 13:54, 16.10.2018


xyzxyz

1 1

Ja tam stawiam na Pisiory że to oni maczali palce zostawili ponoć odciski 21:10, 16.10.2018


ZonaZona

7 7

Jak ktoś kto zdradza żone ma być dobrym włodarzem jaj sobie nie róbcie!!! 13:35, 16.10.2018

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

ciekawyciekawy

3 1

A kogo ten wpis dotyczy? 13:37, 16.10.2018


prawdaprawda

3 4

Całej trójki niestety... 13:51, 16.10.2018


prawdaprawda

10 1

Wszyscy zdradzaja to czemu tylko na jednym wieszaja rozporki:D 15:30, 16.10.2018


do prawdydo prawdy

7 2

Bo tylko jeden mąż się wkurzył ;) 16:10, 16.10.2018


OlaOla

1 0

Wkurzył się bo dostał kopa od najblizszych 19:54, 18.10.2018


Hahahah... Dno... Hahahah... Dno...

2 1

Ludzie... A raczej male czlowieczki... Zajmijcie sie wlasnymi czterama literami... Łatwo jest kogos oczerniac, u siebie wad nie widzimy...!!!! Oj oj... Wspaniali obywatele, madrzy w internecie a w realu d..pa.... Biedni mezowie wcale nie sa tacy biedni i niewinni... Radze najpierw poszukac mozgu...... Ja kropkuje...... Szukam...... Nie u was nie znalazlam....albo jak was tak bardzo czyjeś zycie interesuje, zapytajcie, ze nie mozecie spac bo jestescie po ludzku ciekawi...
P. S. Przypominam ze mamy RODO i po nazwisku to po pys..ku!!!.
Haha zegnam ozięble zazdrosnikow i intrygantow.... Dno.... 20:00, 18.10.2018


Brudna graBrudna gra

3 10

W wasze czyste intencje nie wierzę, to chyba normalne po brudnych akcjach z zaklejaniem plakatów Roszaka. 13:44, 16.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BanerBaner

6 1

Roszakowi najbardziej zależy na tym, żeby nie wiedzieć, kto to zrobił, bo dzięki temu może opluwać wszystkich. 16:03, 16.10.2018


ViagraViagra

5 1

No cóz facet w wieku 50+ robi z siebie pośmiewisko, nie szanuje swojej rodziny skąpi na motel tylko w cudzym łożu chędoży, to ludzie mają z niego "polew". Za Młynarskim Hej Wy ludzie swego wójta się bójta... 21:05, 16.10.2018


CiekawskiCiekawski

3 8

Kto finansuje kampanię straszyńskiego, wie ktoś? 13:47, 16.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

roszadaroszada

5 1

Ja wiem :) 13:50, 16.10.2018


zapytajzapytaj

0 0

Zapytaj go. 08:01, 18.10.2018


Obserwator Obserwator

1 2

Pytanie nie kto finansuje tylko co dostanie w zamian!! Lekko licząc wszystkie akcje typu ogniska, kawy, balony do tego ilość reklam, banerów, ulotek dawno przekroczyli dozwolony ustawą próg finansowania kampanii. Jeżeli już teraz wykazuje się taką kreatywnością strach pomyśleć co będzie jak zostanie burmistrzem. 15:53, 18.10.2018


tajemnice sutannytajemnice sutanny

4 4

Do roszada, tak, taca to twoja specjalność, ale wysiudali cię z korpo...
Ciekawe dlaczego? 14:44, 16.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

4 3

Wy to jesteście :) Ktoś się podpisze "roszada", a ciołek wyżej zaraz to traktuje jak prawdę objawioną i już z pytaniami, bo ujarany, że to na pewno Mikuszewski odpisał. Jak dziecior z piaskownicy :) A to nie odpisał roszadowiec tylko ja sobie jaja zrobiłam :) Hahaha 15:10, 16.10.2018


Kogo?Kogo?

6 1

Z korpo to wysiudali chyba brata Mikuszewskiego... 15:33, 16.10.2018


PianaPiana

5 6

Do dlaczego, 'żuka też odkrył'.Człowieczku,ubezpieczeniami nie zajmuje sie burmistrz bezpośrednio a w kolejności; broker GG oraz pracownica UG niejaka p.R. Za niedopatrzenie powinni ponieść konsekwencje, GG rozwiązanie umowy wspópracy, a p. R.,zwolnienie.
Zwolnienie w/w skutkowalo by histerią jaki to burmistrz okrutny, bo GG jest koleżką Mariksa a p.R jest żoną wschodzącej gwiazdy pisu.
Mikuszewski tego w swoim sledztwie nie naświetlił bo występuje konflikt interesów i brak korzyści ,czytaj;dyskredytowanie Roszaka.
Z takim to niezależnym "dziennikarzem " mamy do czynienia. 15:03, 16.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Spokój Spokój

4 2

Piana - to idealnie określa Twoją wypowiedź. Zapewne ma swoich informatorów. Ktoś na forum napisał, kto odpowiada za wykaz mienia do ubezpieczenia i jest to pani skarbnik. 15:26, 16.10.2018


123123

2 1

Taki wpis znalazłam pod artykułem o żuku:

`Pani Rogalska ubezpiecza(ła) mienie wg wykazu od Pani Skarbnik. Żuka nie było na wykazie, więc go nie ubezpieczała.` 16:07, 16.10.2018


ciekawskaciekawska

3 0

A kim jest ten broker GG? Można coś bliżej? Jakby co pisz z TOR'a ;) 16:28, 16.10.2018


onon

2 0

GG to ten z kitkiem tatuażami, słuchacz Studium dla Przedszkolanek i sąsiad urzędu ? 20:57, 16.10.2018


Jak ?Jak ?

14 3

Jaki jest sens kłamać skoro wiadomo że prawda wyjdzie na jaw ? Trzeba być wyjątkowo zakłamanym i bezczelnym człowiekiem. Takiego burmistrza wybraliśmy ? Dlaczego burmistrz na spotkaniach z mieszkańcami kłamał jak pies, że Mikuszewski nie ma racji ? Jak to jest, że Mikusewski zna się lepiej na tym, co powinien robić burmistrz, niż on sam ? 15:43, 16.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KorpoKorpo

4 5

Do Ja,dopiero teraz jaj się dorobiłeś, lepiej póżno niż wcale. Co to za facet bez jaj, chociaż do sutanny w sam raz. 15:47, 16.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

4 2

bla bla bla :) Jara się, że pisze z Mikuszewskim :) Hahaha :) No niestety :) Ale jaraj się dalej- bawi mnie to :) 15:58, 16.10.2018


spółdzielcaspółdzielca

1 1

czy Twoje korpo to kurnik? *%#)!& w w interesie jądrowym? 20:52, 16.10.2018


REKLAMA

ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ

5 8

Do Jak? gdyby tak destrukcyjna osoba jak Mikuszewski dostał się do RM, byłby chlew na całego z ogromną szkodą dla GNIEWKOWA , destrukcja, chaos, intrygi, i za taki sposób sprawowania mandatu kasa w postaci kilkuset złotych na rękę. Czy o takich radnych nam chodzi?
Wiem co piszę, bo jestem radnym odpowiedzialnym i szanuję WYBORCÓW.
16:01, 16.10.2018

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

że jaki?że jaki?

9 2

Jak to się mówi "Powiedział co wiedział"... Faktycznie musisz być bardzo szanowanym radnym skoro piszesz anonimowo. Twoją odpowiedzialność niech ocenią mieszkańcy, samemu o sobie to można cuda pisać. Cóż - jaki rozum - taka mowa. Pozdro odpowiedzialny bohaterze! 16:08, 16.10.2018


panpan

10 2

Szanowny Panie (Pani?) Radny - jeśli destrukcja Mikuszewskiego ma polegać na tym, że roz... zburzy ;) te wszystkie układy i układziki to ja jestem jak najbardziej za. 16:29, 16.10.2018


ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ

1 6

Do pan, uprzejmie proszę wymienić kilka układów układzików, chętnie się zaangażuje w ich unicestwienie. Śmiało proszę, bez strachu. 16:49, 16.10.2018


Do odpowiedzialnościDo odpowiedzialności

6 1

Nie ściemniaj ze wychylisz się przed szereg. Takie baśnie to tylko u Andersena. Zaangażuje się w ich rozbicie. Taaaaa... 17:10, 16.10.2018


NosekNosek

10 1

Panie ''radny'', zakładam że jest Pan w koalicji. Proszę więc nie pisać o odpowiedzialności bo głosujecie jak wam burmistrz nakazuje. Jeżeli sie mylę, to proszę podać przykład w którym którykolwiek radny koalicji zagłosował inaczej niż reszta koalicjantów. 19:39, 16.10.2018


Johny WalkerJohny Walker

3 1

Czyżby Pan radny Dyrektor dal głos ze swej osoby całej... no no, wątek chlewu wskazuje na znajomość tematyki rolnej. 20:48, 16.10.2018


radnyradny

2 0

Haos ? Destrukcja ? Intrygi ? Chlew ? A teraz jest lepiej ? :)

Odpowiedzialność pisze:
''Czy o takich radnych nam chodzi? ''
O jakich radnych ? O takich, którzy myśla samodzielnie ? Tak, o takich man chodzi, bo bynajmniej nie o takich bezmyślnych jakich połowa teraz zasiada w radzie. 13:25, 18.10.2018


KorpoKorpo

3 2

Jesteś bez jaj... 16:04, 16.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jaja

3 1

dalej, dalej ;) 16:08, 16.10.2018


MieszdłoMieszdło

4 6

"Mikuszewski zna się lepiej". Klasyczny przykład człowieka który chce naprawiać ŚWIAT, a sobie samemu pomóc nie potrafi. Jaki jest dorobek tego człowieczka,zawodowy, naukowy, społeczny, co dał Ludzkości, Polsce, czy naszemu Gniewkowu? Zachowuje sie jak szwagier na imieninach u wuja Kazia, który w duszy był i gee widział. 16:15, 16.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

do Mieszdłodo Mieszdło

4 2

`Co dał ludzkości pan Mikuszewski?` Nie mogę się pozbierać po tym pytaniu :))) Ale od razu przyszedł mi do głowy pomysł. Proponuję zrobić konkurs na wypracowanie na ten temat. Najlepsze wypracowanie wybierze oczywiście sam zainteresowany. Nagrody też na pewno jakieś się znajdą :) Nie wiem jak wy, ale ja idę już pisać.. 16:22, 16.10.2018


nie wierzęnie wierzę

7 2

"Co dał ludzkości Mikuszewski?" No nie usnę dzisiaj :) :) Przypominam, że to jest gość z Dreckiego kandydujący do Rady Miejskiej, nie papież :) A ty Mieszdło co dałeś ludzkości? buahahahaha :) A jeszcze obecni radni co dali Polsce??? Pytanie roku, nie ma co! 16:27, 16.10.2018


MieszadłoMieszadło

1 0

Do Ja,no właśnie grzeczny chłopiec. 16:43, 16.10.2018


qwertyqwerty

6 1

Ja też jestem wstrząśnięty tym pytaniem :) Zakładam że Mikuś żadnego pierwiastka nie wymyślił ano leku na raka...ale jakby nie było, wie więcej o pracy w samorządzie niż obecny burmistrz i cała jego świta. 19:47, 16.10.2018


KorpoKorpo

3 3

Do Ja, na ciebie wystarczy. 16:16, 16.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JaJa

3 1

aha :) 16:31, 16.10.2018


JaJa

3 0

Łał- faktycznie dużo do powiedzenia miałeś. Hahaha :) 16:58, 16.10.2018


ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ

3 6

Widać oceniają dobrze, skoro ciągle mnie wybierają.
Pokaż mi jednego forumowicza pod nazwiskiem nie wyłączając Ciebie...
Odpowiedz powinna być na temat, inaczej jest to jałowy spór w stylu Mikuszewskiego za który wyborcy dodatkowo płacą, czy warto?. Przed tym przestrzegam.
16:25, 16.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

123123

7 2

Drogi były radny. Poniżej masz komentarz, który jest zwięzły i na temat. Nie atakuj pana Mikuszewskiego, który wyjaśnia konkretne sprawy, a ty atakujesz go czysto emocjonalnie.

`w lipcu dostali wezwanie, że mają zaktualizować wniosek uwzględniający korektę 5%. I od lipca do października tyłka nie ruszyli, dopiero, jak wyszła afera. NIby w jaki sposób opozycja miała coś zrobic? przecież to roszak odpowiada za finanse gminy. Opozycja zrobiła to, co powinna - nagłośniła sprawę.` 16:33, 16.10.2018


że jaki?że jaki?

8 2

A czy CIĄGLE Cię wybierają to ja nie jestem w stanie sprawdzić, bo nie wiem kim jesteś. A tak jak napisałam wyżej - o sobie to mogę cuda napisać. Spór i tak będzie jałowy, bo z racją jest jak z wiadomo czym - każdy ma swoją. Ty uważasz, że Mikuszewski zrobi chlew, ja uważam, że gość się niczego nie boi i jest dobrym kandydatem. I ani ja nie przekonam Ciebie (i nie zamierzam), ani Ty mnie. 16:36, 16.10.2018


ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ

4 3

do Mieszadło, sarkazm robaku, sarkazm. Nie twój level, bez odbioru. 16:29, 16.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


O kim teraz mowa?O kim teraz mowa?

0 1

Jego w sensie kogo? 16:54, 16.10.2018


MieszadłoMieszadło

2 0

Do o kim teraz mowa, chodzi o odp. do;'do Mieszadło' oraz 'nie wierzę'. 17:16, 16.10.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


AnimalsAnimals

0 0

Adam Sss,możesz się już bać... 17:23, 16.10.2018


ODPOWIEDZIALNOŚĆODPOWIEDZIALNOŚĆ

2 5

Czy atakiem na Mikuszewskiego jest pytanie o jego osiągnięcia?
Proszę je wymienić, nie zajmie to wiele czasu. 17:09, 16.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Nie zgodzę sięNie zgodzę się

12 1

O żadnym z kandydujących do rady nie da się napisać wypracowania, bo to są zwykli (w pozytywnym znaczeniu) mieszkańcy Gniewkowa. Gdyby mieli zasługi dla Polski i ludzkości to odbieraliby od Dudy order. Poza tym weź pod uwagę ze dla kogos najważniejszym osiągnięciem może być rodzina i niektórzy kandydujący w wyborach to podkreślają. Ktoś może mieć szczęśliwa rodzinę, pracę która lubi i to właśnie będzie dla niego największym osiągnięciem. A że to nie spełnia Twoich oczekiwań, Panie Radny, to już mówi się trudno. 17:25, 16.10.2018


Koniec Koniec

9 1

Nie wszyscy startujący do rady mają pokończone studia wyższe, 3 migisterki, 5 licencjatów i 10 podyplomówek wiec o ich dorobku naukowym zapewne dużo nie napisałoby się- niemniej jednak to nie powoduje ze są gorsi bo ?nie mają osiągnięć?. Każdy ma swoje, które na pewno uważa za wielkie, bo to są jego osobiste osiągnięcia. Każdy z kandydatów, czy to opozycja czy nie, ma coś do zaproponowania, każdy ma jakaś wizje wiec rzeczywiście- skończ już panie radny odpowiedzialny z tymi osiągnięciami. 17:32, 16.10.2018


boomboom

11 1

Ja sądzę, że Mikuszewski będzie miał jakieś osiągnięcia jak zostanie radnym. Z tego co pamiętam, to obecny burmistrz zanim objął stanowisko też żadnych osiągnięć nie miał. Było o nim głośno tylko dlatego że wykłócał się o mieszkanie z burmistrzem Mazą. Niezwykłe osiągnięcie. 19:43, 16.10.2018


rogaczrogacz

12 1

jutro wystosuje specjalne oświadczenie to juz jest koniec slepy 17:23, 16.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


SWIETYSWIETY

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


obiektywnyobiektywny

3 9

Z pism Urzędu Marszałkowskiego wynika, że Roszak mówił prawdę twierdząc, że sprawa jest w toku. Myślę, że UM w odpowiedzi na wniosek Mikuszewskiego powinien nadmienić, iż jest to stan sprawy na taki i taki dzień i ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. 20:17, 16.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

obiektywistaobiektywista

4 1

Byłaby prawda, gdyby nie to, że Roszak sprawę wznowił dopiero dzień po piśmie Mikuszewskiego. Ostatnim pismem było to z Urzędu Marszałkowskiego, które wzywało gminę do korekty wniosku o 5%.
21:16, 16.10.2018


prawdaprawda

1 2

jest prawda czasu i prawda ekranu,albo jak kto woli prawda tyż prawda i gu.no prawda 21:41, 16.10.2018


123123

0 0

A ksiądz Tischner mówił, że jest świnto prowda, tys prowda i g```o prowda ;) i ja tego się trzymam. 11:35, 17.10.2018


mikuszmikusz

11 2

Kandydat na radnego nigdy nie dokona tak wiele jak nasi włodarze,szczególnie w dziedzinie zadłużania Gminy,te wszystkie kredyty i obligacje będą spłacać jeszcze nasze wnuki.Przy takim osiągnięciu pan Mikuszewski to cienki Bolek 20:51, 16.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

szerlokowa holmsszerlokowa holms

14 2

Pojawił się tu dzisiaj taki jeden radny, który chwali się, że `ciągle` go wybierają + strasznie jedzie na pana Mikuszewskiego, to żech se wydedukowała, że to może być tylko mesje Pułaczewski. A ja tego pana radnego najbardziej zapamiętam z tego jak przyszedł na jedno ze spotkań radnych bardzo chory, podpisał listę i po kilku minutach wyszedł, no bo przecież był chory. Powiecie, mógł nie przychodzić. Nie! Przyszedł podpisać listę obecności, bo inaczej kasy by nie dostał. Nieładnie panie Pułaczewski, oj nieładnie. Ludzkości się to nie podoba ;) 21:05, 16.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

RogerRoger

8 1

Olo oddaj kasę 21:57, 16.10.2018


Ja teżJa też

9 1

Hahaha :) Tez pomyślałam czy to czasem nie Pułaczewski. Szczególnie po tym tekście żeby wskazać układy bo on chętnie je rozbije :) 22:18, 16.10.2018


WotWot

8 1

I JAK KTOŚ WCZESNIEJ WSPOMNIAŁ... JAKO NAUCZYCIEL GLOSOWAL ZA JEDNA SZKOŁĄ... OJ... WSTYD... WSTYD.... PALUSZEK ODPADNIE PEWNEGO DNIA... 23:11, 16.10.2018


nie tylkonie tylko

8 0

Nie tylko Pułaczek tak robił. Pamiętam że jak było głosowanie nad podwyżką dla burmistrza, piątka innych radnych zrobiła podobnie :) 15:09, 17.10.2018


UMIARUMIAR

4 8

Nie wyciągacie wniosków drodzy pieniacze. W poprzedniej kadencji pokazaliście podobną brudną kampanię. Poczucia wstydu nie oczekuję, ale odrobinę refleksji już tak. Przecież kandydaci na burmistrza, wszyscy trzej, mają żony, dzieci a bez zdania racji obrzucani są błotem. Ja rozumię że Oni muszą być bardziej odporni ale czy mniej wrażliwi ?
Czy ktoś z tych tchórzliwych krzykaczy bluzgajacych za klawiatury nie zadał sobie pytania, czy nie przekracza granic zwykłej przyzwoitości?
Czy Ci najbardziej agresywni i wulgarni, czy chociaż jeden z nich , przez tyle lat, pracy obecnego burmistrza powiedział mu to w twarz?
Trzy brutalne kampanie, trzy wygrane Adama Roszaka. Trzy wygrane umiarkowanych mieszkańców GNIEWKOWA. 22:09, 16.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Why?Why?

6 1

I trzeci raz Olo ;) 22:27, 16.10.2018


prawdaprawda

6 1

Tak, ponoć niejaki Biadała. I ponoć bolało. 22:46, 16.10.2018


Wszechwiedzący.. do Wszechwiedzący.. do

2 1

Wszystko możliwe, bo z tego co mi wiadomo, Pan" B"zadatki na boksera ma-wystarczy zapytać żone!! 09:13, 19.10.2018


UMIARUMIAR

3 8

Odczepcie się od Pana Pulaczewskiego, pomyślcie trochę, wiem ze dla was to spory wysiłek ale to nie On. 23:33, 16.10.2018

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Rolirad Rolirad

7 1

Ja też często pisałem, że to nie ja... Nie dali się nabrać. 01:44, 17.10.2018


gbgb

10 2

Obrońco pana Pułaczewskiego, żal mi ciebie.Nigdy bym nie stanął za człowiekiem który łamie prawo głosując przeciwko ludziom którzy go wybrali(Szkoły) a teraz wypisuje po raz kolejny te same głupoty tytułując je refleksja. 09:36, 17.10.2018


abcabc

7 2

Jest tylko JEDEN radny, który jest `ciągle` wybierany i jest to pan Pułaczewski. Możesz sprawdzić to w BIP-ie. Pan Pułaczewski jest radnym NIEPRZERWANIE od 1998 roku. Jeśli nie chciał zostać zidentyfikowany, mógł się nie przechwalać. 11:55, 17.10.2018


ktośktoś

1 3

Sądzsz że Pan Pułaczewski byłby tak *%#)!& i w tak naiwny jak myślisz?, na kilometr śmierdzi prowokacją. 15:55, 17.10.2018


UMIARUMIAR

2 6

Ani jedna osoba nie odniosła się do treści mojego wpisu. O czym może to świadczyć? 09:31, 17.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

KommandoKommando

7 3

Że nie jesteś tak znaczący i nikt się Tobą nie interesuje, a wszystkie epitety, które sobie przypisujesz są w sferze Twoich marzeń. 09:33, 17.10.2018


UMIARUMIAR

2 6

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/zona-posla-pis-lukasza-schreibera-na-twitterze-krytykuje-mloda-dziewczyne/fgpmcfb
Może odniesiesz się do tego linku, bo tu o treść chodzi a nie kto napisał i czy jest osobą znaczącą czy nie. Uciekasz od odpowiedzi, ale spróbuj moze choć trochę dotrze do Ciebie i Tobie podobnych.
Nie można uśmiechać się z plakatu a w sieci siać nienawiść. 09:45, 17.10.2018


UMIARUMIAR

2 5

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/spot-bezpartyjnych-samorzadowcow-uderza-w-wiceszefa-mswia-jaroslawa-zielinskiego/9fvh5nh
Przykład prawdziwie NIEZALEŻNYCH mediów. 10:05, 17.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

xyzxyz

12 3

Ja jeszcze w kwestii tematu głównego czyli chaosu i opieszałości w naszym urzędzie.

Temat: odnowa budynku dworca.

gniewkowo.eu umieściło krótki tekst na ten temat 11 października wieczorem. Natychmiast następnego dnia pojawił się tekst na temat dworca na stronie naszego urzędu. W załączniku tego tekstu znalazło się pismo, które urząd wystosował do PKP w dniu 20 września (niestety musicie sobie stronę powiększyć sami, bo pismo zostało tak załączone, że bez tego jest nieczytelne). Jak sobie to wszystko poczytacie, to znów zrobi wam się smutno..
Z pisma wynika bowiem, że PKP miało wykonać remont w okresie wiosenno-letnim, a tak naprawdę zabrało się za niego w pierwszej połowie września. I tu już mam pierwsze pytanie: dlaczego czekaliście z tym pismem do 20 września skoro PKP nie rozpoczęło remontu w sezonie wiosenno-letnim, tak jak obiecało?

Teraz kwestia tego czy budynek powinien być malowany? Rzecznik PKP twierdzi, że budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków. Tak tylko, że budynek poczty też nie jest wpisany do rejestru zabytków. Zarówno budynek poczty jak i budynek dworca wpisane są do EWIDENCJI zabytków, a w przypadku budynku poczty zabroniono wykonawcy jego malowania. Zapytam po staropolsku: o co tu k```a mać chodzi? Urząd zabronił malowania poczty, ale nie zabronił malowania budynku dworca?
Poczytałam trochę na ten temat i jest tak: `Właściciel nieruchomości znajdującej się w ewidencji, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w wyglądzie budynku, zgłasza tę informację do lokalnego urzędu gminy, a urząd może (ale nie musi) zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.` Wynika z tego, że PKP przed rozpoczęciem remontu powinno skonsultować się z naszym urzędem, jeżeli tego nie zrobiło, stanowisko urzędu powinno być w tej sprawie stanowcze.
13:31, 17.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

KonserwatorKonserwator

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


134134

10 2

Do Konserwator
Tak właśnie wygląda reakcja naszych urzędników na logiczny wywód. Jak brakuje argumentów, to trzeba wyśmiać. Czas na zmiany. 15:45, 17.10.2018


do 134do 134

7 3

Dokładnie takiej wulgarnej reakcji się spodziewałam, ale spokojnie, wszystkie te sprawy wyjaśnimy już po wyborach drogą urzędową. A tak w ogóle, to jestem kobietą (jak widać niektórzy mają trudności w czytaniu ze zrozumieniem), więc ten wpis Konserwatora mnie nie dotyczy ;) 16:05, 17.10.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


HardzikHardzik

1 3

No i doigrałeś się, wreszcie wszyscy zobaczą twoją gębę... 15:58, 17.10.2018


Do śmieciaDo śmiecia

1 2

Jak takiego śmiecia jak ty można nazwać? 16:01, 17.10.2018


do Lajcikado Lajcika

0 4

Odważny i smutny wpis, ale trochę cię zmartwię Lajcik: niestety zawsze znajdzie się trochę osób, dla których zdrada, to jest (niestety) powód do dumy.. 16:13, 17.10.2018


HardHard

1 3

Jesteś zesrany gościu... 16:19, 17.10.2018


REKLAMA

BÓGBÓG

17 2

Chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie IX Boże Przykazanie Pamiętamy je? ? Nie pożądaj żony bliźniego swego. Ja wszystko widze!!!! 16:29, 17.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

abcabc

4 2

I co? Patrzysz i nie grzmisz. Taki z ciebie pożytek.

A najlepsze, że przy odpowiadaniu wyświetliło mi się:
`Odpowiadasz na komentarz użytkownika BÓG` :))) 16:51, 17.10.2018


BÓGBÓG

12 2

Sąd ostateczny już niedługo bo w niedziele:D 17:43, 17.10.2018


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


odczepta sięodczepta się

9 0

Ej! To se darujcie! Odczepcie się od tej kobiety, bo i bez takich wpisów, jak ten powyżej, na pewno przechodzi trudne chwile. 16:47, 17.10.2018


NicNic

8 0

Dajcie spokój żonom kandydatów. Jak chcecie jechać to po nich, ale mieszanie do tego całego syfu wyborczego żon jest już poniżej wszelkiej krytyki! 18:29, 17.10.2018


LajcikLajcik

5 1

No i Lajcik. To kiedy konfrontacja? 17:49, 17.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

DekalogDekalog

5 1

Bóg, a Vlll pamiętasz ? 19:58, 17.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HardHard

2 7

Lajcik jest zesrany. 20:01, 17.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wyborca z DreckiegoWyborca z Dreckiego

7 4

Chciałbym zagłosować na Pana Mikuszewskiego bo jest bezkompromisowy w walce z biurokracją, oraz posiada dużą wiedzę o administracji. Takich ludzi nam potrzeba.
Ale chciałbym tez poznać jego notkę biograficzną. Jakie ma wykształcenie, zawód, czym się zajmuje gdzie pracuje, pracował. Czy jest rodowitym Gniewkowianinem czy i skąd do nas przybył.
Nie znam się za bardzo na internatach bo młody nie jestem, ale lubię być świadomym.
A może Wasz portal przybliży mi tego Pana. Bardzo byłbym wdzięczny. 22:23, 17.10.2018

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

WyborczyniWyborczyni

10 1

Zdaję się ze na jego plakatach jest mail, ale jeśli nie jesteś biegły w internetach to jest tez telefon- zadzwoń i zapytaj... 22:45, 17.10.2018


TakTak

10 1

Dokładnie- jak chcesz rzetelne informacje to pytaj u źródła. Gniewkowo eu nie robiło żadnych prezentacji kandydatów do rady... 22:49, 17.10.2018


ziomalziomal

10 1

Pewnie będzie jutro w mozaice, bo strachu tam ma spotkanie o 18. 23:20, 17.10.2018


bąbolinbąbolin

9 1

Pytanie o ''gniewkowski rodowód'' czemu ma służyć ? A pytanie o to gdzie pracował ? Skoro chcesz na niego głosować za bezkompromisowość to głosuj. 08:06, 18.10.2018


oloolo

1 1

Pułaczewski ma rodowód gniewkowski 19:34, 18.10.2018


ObywatelkaObywatelka

5 5

Wchodzę czasem na tę stronę i dyskusje pod wiadomościami i nigdy nie było tak jak teraz. Tyle obelg, obrzucania się błotem. Mam nadzieję, ze nie biorą w tym udziału kandydaci na radnych. Jeśli by tak było, to biedna nasza gmina, gdzie aby zostać radnym można napisać każde przykre słowo, przypisać wrogom najgorsze intencje. Mam nadzieję, że osoby, które tu piszą w taki sposób są tylko ułamkiem całej społeczności. Czego sobie i Państwu życzę 22:38, 17.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

R.R.

10 1

Powiem Tobie więcej droga obywatelko- w tych obelgach i obrzucaniu się błotem bierze udział obecny radny którego-jak sam nazwał- ciagle wybierają! Ha! Taka biedna nasza gmina! 23:09, 17.10.2018


Do R.Do R.

3 8

Wskaż kłamco gdzie w którym wpisie? Czytałem wszystkie, były grzeczne i nikogo nie obrażały. Odszczekać oszczerstwo jeśli masz honor! 23:15, 17.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

R.R.

9 0

Przeczytaj wpisy pod nickiem ODPOWIEDZIALNOŚĆ, a później UMIAR. Jeżeli to jest merytoryczne podejście do sprawy to nie dziwię się, że Gniewkowo jest w miejscu, w którym jest. Akurat upodobał sobie Mikuszewskiego, ale mógł to być każdy inny. Można oceniać czyjeś postępowanie i zachowanie, ale nie przystoi ludziom na poziomie oceniać człowieka, używać określeń jednoznacznie negatywnych. 23:29, 17.10.2018


piesełpieseł

11 0

Do użytkownika Do R.
Piszesz odszczekać - poziom master braku kultury... słownictwo pasujące do A.R. 00:50, 18.10.2018


Do piesełaDo pieseła

11 0

Dokładnie- to samo pomyślałam. Jak roszadowiec po wyroku pierwszej instancji miał przeprosić to tez pojawiały się teksty typu, ze będzie musiał odszczekać to co napisał. 05:24, 18.10.2018


rozporekrozporek

6 1

''Roszak mówił prawdę''...to zwykły antagonizm :) 10:14, 18.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Prawy i sprawiedliwyPrawy i sprawiedliwy

4 8

Te bąbolin,a ty kim jesteś żeby tobie się tłumaczyć?
Jaka bezkompromisowość? Ja też chcę wiedzieć gdzie pracował, za co wyleciał z seminarium, skąd przybył, gdzie pracuje obecnie, jakie ma zainteresowania. Ktos kto chce rozliczać i oceniać innych musi byc czysty jak przysłowiowa żona cezara. Czy to jasne bąbolin?
Znajdzie sie tak dociekliwy jak on i dojdzie do wszystkich zakamarków jego żywota.
Stał się osobą publiczną i wyborcy mają prawo znać całą prawdę. Jeśli ukrył niewygodne fakty to będzie znaczyło że nas oszukał. 17:09, 18.10.2018

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

kumpelkumpel

8 1

co wy z tym wylotem z seminarium? Jeden napisał, że wyleciał i reszta jak stado baranów to powtarza. Nie wyleciał, jest coś takiego jak "REZYGNACJA". Z każdych studiów można zrezygnować - z seminarium także. 17:29, 18.10.2018


bąbolin 2bąbolin 2

8 1

te prawy i sprawiedliwy - jak ci ciekawość d...ę ściska to się gościa zapytaj. Napisz do niego maila, żeby ci życiorys napisał czy jak. A ten na forum pisze, żeby ktoś mu opowiedział życiorys Mikuszewskiego. Prawy i sprawiedliwy, ale rozumek malutki ;) 17:34, 18.10.2018


123123

7 1

A mi wujek Google powiedział, że pan Paweł Mikuszewski ukończył fizykę i uzyskał na tym kierunku tytuł magistra. Powiedziane jest `szukajcie, a znajdziecie` ;) 19:28, 18.10.2018


bąbolinbąbolin

8 1

A kim ty jesteś żeby się Mikuszewski przed tobą tłumaczył ? Rozliczać to go możesz za ewentualną pracę w radzie miejskiej. ''Czysty jak żona cezara'' ??? Pokaż mi takiego w Gniewkowie :) Tylko niech wcześniej rozporek zapnie :) 21:27, 18.10.2018


Burmistrz ARBurmistrz AR

6 1

Wlozłem jo na tyn zgiełk i zgłupioł komplytnie.
Kurna chata - ten Mikuszewski to widzym, że na Burgemeistra startujo, bo piszyta o nim wincyj niż o innych. Ale nie widza go w żodnym komitycie jako łazęgi na fotyl, ino na radnygo.
Kim un je, że taki ważniok z njigo?
A tak poważnie - jeśli piszą tu jego przeciwnicy, to są specjaliści tak jak ci od bannerów, że zniszczyli pana D i pana S, a obok zostawili Roszaka nietkniętego. Robicie mu reklamę, cały czas jest na topie i wiecie co - pójdzie taki jeden z drugim i zagłosują na niego, bo o nim jest głośno. bardzo mu pomogliście w tej kampanii. Ciekawe, czy Wam podziękuje, bo do Roszaka to powinien iść z Merci za wygraną sprawę w sądzie.
Wyborca R. 22:24, 18.10.2018


REKLAMA

ciekawyciekawy

3 3

Czy ktoś wie jaka była frekwencja na spotkaniu w Mozaice? 17:12, 18.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nienie

1 2

Nikt nie wiem bo jeszcze się nie zaczęło. 17:35, 18.10.2018


smyczsmycz

11 3

Olo napisał:

''Pułaczewski ma rodowód gniewkowski''....

i smycz z Kruszwicy :) 21:28, 18.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Burmistrz ARBurmistrz AR

8 4

Wlozłem jo na tyn zgiełk i zgłupioł komplytnie.
Kurna chata - ten Mikuszewski to widzym, że na Burgemeistra startujo, bo piszyta o nim wincyj niż o innych. Ale nie widza go w żodnym komitycie jako łazęgi na fotyl, ino na radnygo.
Kim un je, że taki ważniok z njigo?
A tak poważnie - jeśli piszą tu jego przeciwnicy, to są specjaliści tak jak ci od bannerów, że zniszczyli pana D i pana S, a obok zostawili Roszaka nietkniętego. Robicie mu reklamę, cały czas jest na topie i wiecie co - pójdzie taki jeden z drugim i zagłosują na niego, bo o nim jest głośno. bardzo mu pomogliście w tej kampanii. Ciekawe, czy Wam podziękuje, bo do Roszaka to powinien iść z Merci za wygraną sprawę w sądzie.
Wyborca R. 22:25, 18.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OpiumOpium

6 3

A na Roszadzie coś takiego: https://www.facebook.com/RoszadaGniewkowo/posts/278385809460176 15:33, 19.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nocleg w stolarniNocleg w stolarni

3 7

Do opium, dlaczego Mikuszewski pisząc o sobie ukrywa ,przemilcza, fakt pobytu w seminarium duchownym?
Zresztą nie tylko on ma z tym problem. Motto na roszadzie nie jest przestrzeganie, może uczciwiej zamienić je na ;"Cel uświęca środki" ? 16:21, 19.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ksiondzksiondz

6 2

A co kogo obchodzi czy był w seminarium czy nie był ? Chciałeś sutanne pożyczyć, czy jak ? 20:01, 19.10.2018


xyzxyz

6 3

Daj sobie spokój z tym seminarium.
To jest ciekawsze: Marszałek Województwa złożył zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w którego treści czytamy m.in., że ?(?)stwierdzono popełnienie czynu noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, którego dopuścił się Pan Adam Roszak, w trakcie popełnienia pełniący funkcję Burmistrza Gminy Gniewkowo. 16:56, 19.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KarambaKaramba

3 6

Jeśli ktoś skrzętnie ukrywa pewne okresy żywota swego, to musi mieć w tym ukryty cel.
Takiej osobie się nie ufa. Osoba owładnięta manią prześladowczą, wietrząca wszędzie spisek jest niebezpieczna i nie można powierzać jej ważnych funkcji zaufania publicznego jaką jest radny. 17:34, 19.10.2018

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

aaaaaa

4 1

Aaa, mówisz o panu Roszaku - trzeba było tak od razu! 18:12, 19.10.2018


żulżul

5 1

Do Karamba - słuchaj ciulu, zapytaj Mikuszewskiego na fejsie, albo smsem albo przez maila, a nie zaśmiecasz forum niczym Rolirad. 19:24, 19.10.2018


hipokryta ???hipokryta ???

0 3

A co ty masz do ukrycia skoro piszesz anonimowo ? 20:09, 19.10.2018


KarambaKaramba

2 7

Odszedł z tego seminarium czy został zeń wylany? Niech odpowie wreszcie! 17:37, 19.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

nnnn

1 1

Przestań już truć - wszyscy mają w d***e twoje pytanie. 23:08, 19.10.2018


bbbbbb

2 2

Aaa, mówisz o panu Drzażdżewskim - trzeba było tak od razu! 18:12, 19.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Wyborca ARWyborca AR

2 2

Pan Drzażdżewski to człek dość przyzwoity i niestosownym jest porównywanie ze Straszyński.
Głosował na niego nie będę , jest z pisu, tylko dlatego. 22:00, 19.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

BaduraBadura

2 2

Do żulu-ciulu, niepotrzebnie obrażasz Pana Rolirada. Do pięt mu nie dorastasz chłystku. 22:08, 19.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PsychiatrykPsychiatryk

2 2

Czekamy na Pana redaktora, niepotrzebnie Pan przerwał leczenie schizofrenii. Obiecujemy, że będzie bez kaftanika tym razem. 22:48, 19.10.2018


papieżpapież

0 0

Jasne :) Kiedy kanonizacja ? :) 21:53, 28.10.2018


Hiper hipokrytaHiper hipokryta

4 0

Do hipokryta, bardzo adekwatny nick dobrałeś sobie, do swojego anonimowego wpisu. 22:12, 19.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HolzfizykHolzfizyk

2 3

Karamba pyta, odszedł czy został wylany? 22:15, 19.10.2018

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PrymasPrymas

5 1

Nie. Przyjąłem jego rezygnację. Amen. 22:45, 19.10.2018


KarambolKarambol

4 1

On pracował w tej stolarni, której współwłaściciel i wówczas jednocześnie kierownik w tapicerni K.K. wyleciał z hukiem za przekręty i wirtualne dostawy ovaty, tak? A teraz jego żona na radną idzie, tak? Taki ten Karamba bezinteresowny i żądny wiedzy, a niech sobie zajrzy we własną przeszłość... Pisząc Karamba mam na myśli też jego braciszka i kuzyna "na galowo", bo wszyscy siebie warci. 22:43, 19.10.2018

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

456456

1 1

Ale o kogo chodzi? Szybko mów chociaż z jakiego ramienia ta żona startuje. Szybko, bo za chwilę cisza wyborcza ;) 22:50, 19.10.2018


do 456do 456

4 0

Karambol poszedł dać wody kurom. 23:28, 19.10.2018


REKLAMA
REKLAMA
© gniewkowo.eu | Prawa zastrzeżone