Zamknij
REKLAMA
dbanie o ekspozycje towarów, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o czystość w sklepie, możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
StPr/22/2529
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

UBIERANIE KORPUSÓW TAPICERSKICH (nakładanie na opiankowany stelaż meblowych pokrowców meblowych wraz ich wyprofilowanie i modelowanie w celu uzyskania estetycznego wyglądu). Dbanie o porządek na stanowisku pracy. 2-zmiany, praca w dni wolne
StPr/22/2505
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 23,53 PLN

obsługa maszyn
StPr/22/2499
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

Rozładunki i załadunki samochodów ciężarowych. Sprawdzanie stanu opakowań typu big bag. Kontrola - upewnianie się czy big bagi podczas załadunku są prawidłowo oznaczone. Przestrzeganie instrukcji obsługi wózka widłowego oraz instrukcji stanowiskowej.
StPr/22/2498
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od od 4 500 do 5 000 PLN

1.prace administracyjno biurowe, Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną. 2.Wyznaczenie rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt. 3.Przyjmowanie zawiadomienia o wystąpieniu organizmów szkodliwych i przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi informacji o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego. 4.Szacowanie strat w rolnictwie. 5.Realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego oraz współpraca z kołami łowieckimi działającymi na terenie Gminy. 6.Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz prowadzenie rejestru. 7.Współpraca z rolnikami w zakresie potrzeb przeprowadzania szkoleń i pozyskiwania funduszy PROW. 8.Prowadzenie spraw z zakresu spisu rolnego, szacunku plonów rolnych i współpraca z Urzędem Statystycznym. 9.Wydawanie zaświadczeń. 10.Załatwianie spraw związanych z pracą na gospodarstwie rolnym. 11.Realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. 12.Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. 13.Realizacja zadań wynikających z prawa wodnego oraz współpraca z podmiotami działającymi w tym zakresie. 14.Współpraca z pracownikiem na stanowisku ds. projektów inwestycyjnych w zakresie aglomeracji. 15.Pozyskiwanie środków finansowych z Funduszy Ochrony Środowiska na cele związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody.
StPr/22/2479
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN