Zamknij
REKLAMA

Jak wybrać ubezpieczenie na życie dla seniora?

00:00, 28.04.2021 | materiały patnera

Seniorzy stanowią coraz większy odsetek społeczeństwa. Szacuje się, że do 2050 roku osób powyżej 80. roku życia będzie około 3,5 miliona. Rosnąca liczba emerytów sprawiła, że towarzystwa ubezpieczeniowe musiały dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. Chcesz zabezpieczyć swoją jesień życia? A może pragniesz zadbać o przyszłość bliskich? Sprawdź, jakie polisy na życie są dostępne dla seniorów.

Oferta ubezpieczeń dla osób starszych nie jest tak różnorodna jak standardowe polisy na życie. Jednak nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego nie warto rezygnować z dodatkowej ochrony, jaką zapewniają towarzystwa ubezpieczeniowe.

Czym jest ubezpieczenie na życie dla seniora?

Ubezpieczenie na życie to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Dzięki temu po zdarzeniu objętym ochroną wskazani przez klienta uposażeni mogą otrzymać odpowiednie świadczenie. Takie wsparcie finansowe pozwala pokryć koszty np. leczenia, pogrzebu lub wsparcia psychologa.

Emeryci są szczególnie narażeni na poważne zachorowanie, urazy, wypadki, przez co często są hospitalizowani, operowani lub rehabilitowani. Ubezpieczenie takiej osoby wiąże się z większym ryzykiem wypłaty świadczenia niż w przypadku młodszych klientów – podkreśla ekspert z serwisu rankingubezpieczennazycie.pl. Dlatego oferta ubezpieczeniowa dla emerytów:

  • ma ograniczony zakres ochrony do maksymalnie 2-3 ryzyk,
  • jest bezterminowa, ale może zostać zawarta najpóźniej w dniu 85. urodzin,
  • ma uproszczoną procedurę, czyli zamiast ankiety medycznej jest tylko kilka ogólnych pytań o stan zdrowia.

Warto pamiętać, że w przypadku polisy dla seniorów, suma gwarantowana zmniejsza się wraz z wiekiem klienta.

Na co zwracać uwagę podczas wybierania polisy na życie dla seniora?

Polisa na życie ma zapewniać poczucie bezpieczeństwa. W przypadku standardowych ubezpieczeń na życie można swobodnie dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb. Takiej możliwości nie mają seniorzy. Większość dostępnych dla nich polis chroni wyłącznie na wypadek śmierci klienta. Dlatego, kiedy wybierasz ofertę, zwróć uwagę na pozostałe czynniki takie jak:

  • suma ubezpieczenia – powinna być wystarczająco wysoka, aby pokryć wszystkie niezbędne koszty po śmierci,
  • liczba osób objętych ochroną – polisę możesz zawrzeć indywidualnie lub z małżonkiem. W drugim przypadku to wdowa lub wdowiec otrzyma wsparcie finansowe po śmierci drugiej osoby,
  • cena ubezpieczenia – składka nie powinna nadmiernie obciążać budżetu domowego.

Warto również sprawdzić, kiedy ubezpieczenie dla seniora nie działa. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy świadczenia, jeśli do śmierci klienta doszło np. wskutek choroby przewlekłej, samobójstwa, samookaleczenia się, zażywania leków niezalecanych przez lekarza, zażyciu środków psychoaktywnych, spożyciu alkoholu lub brania udziału w przestępstwie. Szczegółową listę wyłączeń od odpowiedzialności znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia dołączonych do umowy.

Ważną kwestią jest również karencja, czyli czas, w którym ochrona nie obowiązuje. W tym czasie uposażeni nie otrzymają pełnej rekompensaty, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną. W ten sposób towarzystwa zabezpieczają się na wypadek wyłudzeń świadczeń od nieuczciwych klientów.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej rodziny już dziś. Znajdź korzystną polisę dla siebie i skorzystaj z pomocy, jaką oferują towarzystwa ubezpieczeniowe.

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%