Zamknij
REKLAMA

Czy warto czekać na ustawę frankową?

14:36, 05.11.2020 | materiały partnera

Ustawa frankowa to rozwiązanie, na które czeka wielu polskich kredytobiorców. Klienci banków liczą na rozwiązanie systemowe, regulujące zasady rozwiązywania problemów związanych w kredytami zaciągniętymi w obcych walutach.

Ustawa frankowa - będzie czy nie będzie?

Po co ustawa frankowa? 

Ustawa frankowa - będzie czy nie będzie?

Ustawa frankowa to rozwiązanie, na które czeka bardzo duża grupa polskich kredytobiorców. Chodzi przede wszystkim o tych kredytobiorców, którzy borykają się z koniecznością spłaty znacznie wyższych rat kredytu wynikających ze zmiany wysokości kursu franka szwajcarskiego w stosunku do kursu obowiązującego podczas zaciągania zobowiązania. Kredytobiorcy oczekują rozwiązania systemowego, całościowo ogarniającego zasięgiem swojego obowiązywania szereg problemów związanych z konsekwencjami funkcjonowania kredytów w obcych walutach. Niestety mimo wielu obietnic, ustawodawca nadal takiego kompleksowego rozwiązania nie wprowadził, obecnie w polskim Parlemencie nie toczą się żadne prace związane z przygotowaniem tego typu ustawy. Ostatnią inicjatywą w tym zakresie była tzw. prezydencka ustawa frankowa z dnia 4 lipca 2019 roku, która była właściwie nowelą do wcześniej obowiązującej ustawy. Wprowadziła ona jednak wyłącznie rozszerzenie zakresu pomocy dla frankowiczów, przede wszystkim w formie pożyczek udzielanych na spłatę kredytu. O rozwiązaniu przełomowym nie było i nie ma niestety nadal mowy...

Po co ustawa frankowa? 

Ustawa frankowa w rozumieniu części kredytobiorców dałaby jasną podstawę do zmiany obowiązujących w danym momencie zapisów umowy z bankiem. Rzeczywiście można podejrzewać, że wprowadzenie obowiązującej powszechnie ustawy znacznie takie "negocjacje" by ułatwiło, natomiast trzeba także wyraźnie powiedzieć, że obecnie frankowicze mają do dyspozycji kilka innych narzędzi w tym zakresie.

Przepisy dotyczące klauzul abuzywnych - chronią osoby, które obecnie chciałyby zaciągnąć kredyt w obcej walucie. Z pomocą dla osób, które już posiadają kredyt we frankach (a to oni przede wszystkim domagają się wsparcia), przychodzi tzw. ustawa spreadowa przyznająca każdemu konsumentowi, który ma kredyt denominowany lub indeksowany prawo jego spłaty (w całości lub w części) bezpośrednio w tej walucie, w jakiej został on udzielony. Dodatkowo, banki zostały zobowiązane do umożliwienia każdemu klientowi bezpłatnego dokonania takich spłat. 

Z bankiem można również walczyć na wokandzie. Coraz więcej osób decyduje się ostatecznie na wytoczenie procesu sądowego. Zachęcają do tego takie wyroki, jak ten w słynnej sprawie państwa Dziubaków, który ogłosił TSUE. Mimo braku ustawy frankowej, taki pozew można złożyć przed każdym polskim sądem. Co ważne, decydując się na wytoczenie procesu, masz szansę na uzyskanie wyroku, który odnosi się do twojej konkretnej sytuacji, zapisów umowy i obecnego stanu rzeczy. 

(materiały partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%