Zamknij
REKLAMA
-Wykonywanie badań laboratoryjnych produkowanych wyrobów i surowców -Przygotowywanie próbek metodą wtrysku -Dokonywanie oceny jakości i oceny zgodności badanych próbek -Zarządzanie archiwum próbek
StPr/23/0168
data rozpoczęcia pracy od 03.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

analiza i ocena zjawisk powodujacych zapotrzebowanie na pomoc społeczną, udzialanie informacji wskazówek i pomocy osobom potrzebującym, podejmowanie interwencji w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, wspóldziałanie z instytucjami zewnętrznymi
StPr/23/0096
data rozpoczęcia pracy od 14.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

-Nadzór nad cyklem produkcyjnym -Obsługa maszyn -Zasypywanie silosów -Sprawdzanie stanu maszyn - Wypisywanie etykiet i kart produkcji -Spuszczenie materiału gotowego z silosów do big bagów
StPr/23/0090
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

produkcja okien i drzwi
StPr/23/0068
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2023
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

pomoc przy produkcji okien i drzwi
StPr/23/0069
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

ochrona obiektu przemysłowego w Gniewkowie 2-zmiany: 7-19,19-7
StPr/23/0017
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

-Nadzór nad pracą podległych pracowników -Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy, przestrzeganie instrukcji pracy, przepisów i procedur -Organizacja i koordynacja pracy pracowników nad prawidłowym wykonaniem planów ilościowych i jakościowych wyrobu -Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny w pracy -Przeprowadzanie szkoleń stanowiskowych i wdrażających do pracy na stanowisko operator maszyn -W przypadku konieczności - obsługa maszyn produkcyjnych i wózka jezdniowego -Prowadzenie działań samodoskonalących na obszarze produkcja-magazyn -Pomoc w dostarczaniu surowca do przygotowywania mieszanek zgodnie z kartami technologicznymi -Nadzór nad stanem technicznym maszyn oraz nadzór nad ciągłością produkcji -Kontrola rozładunków przemiału i mieszanek
StPr/22/2873
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN