Zamknij
REKLAMA

Praca w Niemczech a emerytura w Polsce – wszystko, co musisz wiedzieć

16:19, 18.10.2018 | materiał partnera
Skomentuj

Osobom wyjeżdżającym do pracy w Niemczech zostanie przyznana emerytura w Polsce, jeśli będą ubezpieczone w naszym kraju. Rodzimy pracodawca (w tym agencja zatrudniania) może wysłać dane do pracodawcy z innego kraju i nadal zgłaszać pracownika do ubezpieczeń ZUS. Czasowy charakter wyjazdu za granicę to tylko jeden z najistotniejszych warunków kontynuacji wspomnianych ubezpieczeń uprawniających do pobierania świadczeń emerytalnych.

Opłacone składki ubezpieczeniowe – gwarancja przyznania emerytury

W sytuacji, gdy dana osoba jest zatrudniona bezpośrednio przez niemieckiego pracodawcę, obowiązuje generalna zasada podlegania przepisom ubezpieczeniowym w kraju, w którym wykonuje się pracę. Składki związane z przyszłą emeryturą (a także zdrowotne) opłaca się wówczas na terenie Niemiec.

Jeśli jednak osoba wyjeżdżająca za granicę zawrze umowę z polską firmą pośredniczącą i w ramach tej umowy zostanie oddelegowana do Niemiec, na przykład jako opiekun bądź opiekunka seniorów, pośrednik ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności związanych z uzyskaniem przez potencjalnego pracownika tzw. formularza A1. 

Agencje pracy zwykle proponują kandydatom na dane stanowisko zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie (lub innej umowy) z pełnym opłaceniem składek emerytalno-rentowych oraz zdrowotnych. Tego rodzaju warunki przedstawiają na przykład firmy pośredniczące między opiekunkami osób starszych a rodzinami seniorów. Jeśli szukasz legalnej pracy w Niemczech, sprawdź dostępne oferty. Możesz wówczas liczyć na to, że agencja opłaci Twoje składki ZUS.

Praca w Niemczech przez agencję zatrudnienia a emerytura

Agencje pracy (w tym agencje pracy tymczasowej) występują do ZUS o poświadczenie  formularza A1, czyli dokumentu uprawniającego do opłacenia składek zdrowotnych w Polsce. Należy pamiętać, że warunkiem otrzymania poświadczonego formularza A1 jest podleganie ubezpieczeniu w naszym kraju przez przynajmniej 30 dni poprzedzających oddelegowanie – wyjazd do Niemiec. W konsekwencji kandydat na pracownika musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy albo podlegać ubezpieczeniom z innego tytułu,  na przykład z powodu ubezpieczenia społecznego w KRUS, ubezpieczenia zdrowotnego jako emeryt lub student czy zasiłku macierzyńskiego. Jest to warunek konieczny przy legalnym wyjeździe do pracy w Niemczech z polską agencją zatrudnienia.

Jak oblicza się emeryturę z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia albo zamieszkania?

Jeśli do nabycia prawa do emerytury w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej (np. w Polsce) konieczne jest uwzględnienie zagranicznych okresów ubezpieczenia (zamieszkania) danej osoby w innych państwach członkowskich, wysokość emerytury oblicza się z uwzględnieniem teoretycznej (pełnej) kwoty ubezpieczenia, jaka przysługiwałaby danej osobie, gdyby wszystkie okresy jej ubezpieczenia (zamieszkania) zostały przebyte w państwie wyliczającym świadczenie. Następnie na podstawie tej kwoty odpowiednia instytucja szacuje rzeczywistą (proporcjonalną) wysokość emerytury odpowiadającą stosunkowi okresów ubezpieczenia (zamieszkania) w państwie ustalającym świadczenie (tutaj: w Polsce) do sumy okresów ubezpieczenia (zamieszkania) we wszystkich branych pod uwagę państwach członkowskich (np. wyłącznie w Niemczech). W ten sposób uzyskana kwota emerytury stanowi wysokość świadczenia należną konkretnej osobie. Trzeba przy tym pamiętać, że wysokość nowej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym ustala się wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia, bez uwzględniania tych zagranicznych w innych państwach członkowskich.

Jak uwzględnia się zagraniczne okresy ubezpieczenia lub zamieszkania w przypadku emerytury w Polsce?

Jeżeli dana osoba nie posiada okresu  ubezpieczenia (zamieszkania) wymaganego do uzyskania świadczeń w Polsce, dla przyznania emerytury uwzględnia się również zagraniczne okresy ubezpieczenia (zamieszkania) tej osoby z wszystkich innych państw członkowskich, jeśli nie pokrywają się one z polskimi okresami ubezpieczenia. Ustalając prawo do emerytury z ZUS zagraniczne okresy ubezpieczenia z Niemiec są uwzględniane, gdy prawo do emerytury zależy od długości okresów ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia przebyty jedynie w Polsce nie wystarcza do nabycia prawa do świadczeń.

Co ważne, dotyczy to osób ubiegających się o emeryturę przyznawaną według starych zasad. Przy ustalaniu nowej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, prawo do świadczeń i ich wysokość nie zależy od długości okresów ubezpieczenia. Wysokość  nowej emerytury w powszechnym wieku emerytalnym określa się wyłącznie według polskich okresów ubezpieczenia, bez uwzględniania tych zagranicznych.

Pracując w Niemczech można liczyć na emeryturę w Polsce, lecz jej wysokość zależy w głównej mierze od tego, czy dana osoba była ubezpieczona w naszym kraju. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku nowych zasad przyznawania świadczeń. Pracownicy wykonujący swoje obowiązki za granicą, zatrudniani przez polską agencję, mogą liczyć na to, że firma pośrednicząca opłaci ich składki ZUS, a zatem zachowają ciągłość ubezpieczenia w Polsce.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© gniewkowo.eu | Prawa zastrzeżone