Zamknij
REKLAMA

Przebudowa ul. Inowrocławskiej w Gniewkowie – podpisanie umowy

21:06, 16.05.2017 | J.U
REKLAMA
Skomentuj

W siedzibie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Gniewkowo reprezentowaną przez Burmistrza Gniewkowa Adama Roszaka a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. w Inowrocławiu reprezentowanym przez Izabellę Strynkiewicz-Boczek – Prezesa Zarządu i Arlettę Wcześniak – Członka Zarządu na zadanie pn. „Przebudowa ul. Inowrocławskiej w Gniewkowie” za kwotę 200 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje przede wszystkim wycinkę drzew z karczowaniem pni, rozbiórkę krawężników, elementów nawierzchni, roboty ziemne, wybudowanie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie chodnika z kostki betonowej, wykonanie nawierzchni parkingów, wykonanie jezdni z mas bitumicznych, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym, wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych, kanałów z rur PCV, koryt i studzienek ściekowych, regulację wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej, montaż barier ochronnych, montaż oznakowania pionowego oraz rekultywację terenu zielonego.

Termin zakończenia prac wyznaczono na dzień 30 czerwca br.

(Anna Nawrocka)

(J.U)
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

KazKaz

1 0

Bardzo ogólna informacja - gdzie będą te prace wykonywane? 11:35, 17.05.2017

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

------

0 0

Łącznik od ul. Sobieskiego do ul. Inowrocławskiej, koło magazynu KCB Interlight. 11:24, 18.05.2017


Konto usunięteKonto usunięte

1 0

Łącznik od ul. Inowrocławskiej do ul. Sobieskiego przy magazynie KCB Interlight 11:26, 18.05.2017

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© gniewkowo.eu | Prawa zastrzeżone