Strona główna    Dodaj Newsa    Blogi i komentarze    Katalog firm    Ogłoszenia    O stronie    Kontakt    Pogoda    Reklama    Rozkład jazdy    

Strona główna
Adresy i telefony
Gminne wieści
Informacje dla rolników
Straż Pożarna
Parafie
W starym obiektywie
Sportowe
Foto galerie
Ludzie piszą ...
Moim zdaniem
Podróże dalekie i ...
Wybory

Śladami historii
Historia miasta
Bank Spółdzielczy
Obiekty użyteczności
Dzieje przemysłu
OSP Gniewkowo
Markowo
Murzynko
R.O.D. "Siła"
Szadłowice
Wierzbiczany
Warto wiedzieć
TMG i ZG

Na wesoło
Humor
Kącik ...

Wieści z
Suchatówki
Szadłowic
Więcławic

Znani i nieznani
Ks.Edmund Boniewicz
Jan Budny
Dr. Jan Drecki
Harcerstwo w Gniewkowie
Honorowi Obywatele
Edmund Konieczka
Lipianki
Anna Pałubicka
Augustyn Pyka
Piotr Skoblewski
Ryszard Skowroński
Marian Tepper
Rzeźbiarze ludowi
Anna Wcześniak
Jan Woźniak

Archiwum
Forum
Gimn. Gniewkowo
M-GOKSiR
Pielgrzymka
SP1 Gniewkowo
Sport Unia
Gniewkowianie
Szkoła Gąski
Zdarzenia z powiatu


Polecane strony
Murzynko
Nadleśnictwo Gniewkowo
ROD "Siła"
SIM Gniewkowo
Sz. Pod. Gniewkowo
Sz. Pod. Murzynno
Sz. Pod. Szadłowice
TMGiZG
Tow. Gim. "SOKÓŁ"

Ryszard Skowroński
 
Ryszard Skowroński urodził się 6 kwietnia 1935 roku w Gniewkowie jako syn Leona i Urszuli, z domu Billert. Szkołę podstawową ukończył w Gniewkowie, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Z wykształcenia był bibliotekarzem, przepracował 44 lata w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Toruniu jako instruktor na stanowisku starszego bibliotekarza. Był także współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewkowie.

Od 1948 roku udzielał się społecznie na rzecz środowiska gniewkowskiego. Był najpierw zawodnikiem, potem trenerem oraz kierownikiem sekcji tenisa stołowego, działaczem gniewkowskich klubów sportowych: "Budowlanych", "Startu- Unia" oraz LZS "Tajfun". Kilkakrotnie wprowadzał drużyny do trzeciej ligi tenisa stołowego, organizował Wojewódzki Turniej o "Puchar Kujaw" dla seniorów i młodzików. Był także organizatorem imprez biegowych, m. in. "Biegów Olimpijskich" dla wszystkich szkół miasta i gminy, 13 biegów memoriałowych o puchar zasłużonych dla miasta Sokołów Kazimierza i Jana Milewskich, a także szeregu imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym, jak biegi uliczne i terenowe. Z jego inicjatywy powstał w Gniewkowie Klub Olimpijczyka. Dzięki staraniom p. Skowrońskiego w Gniewkowie odbywały się spotkania młodzieży z olimpijczykami i wybitnymi sportowcami: Teresą Ciepły, Zdzisławem Krzyszkowiakiem, Janem Jaskólskim, Januszem Sidło, czy też słynnym komentatorem sportowym - Bohdanem Tomaszewskim.

W 1989 roku reaktywował działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, rozwijającego wszechstronną działalność kulturalną, patriotyczną i sportową. Był prezesem Towarzystwa do roku 2002, a następnie pełnił tę funkcję honorowo. W ramach „Sokoła” oraz we współpracy z klubem sportowym "Unia" Gniewkowo organizował turnieje dla młodzieży. Można być pod wrażeniem niezwykłej atmosfery organizowanych przez niego spotkań przy herbacie, połączonych z występami młodzieży, w których brały udziały cztery pokolenia Sokołów i zaproszeni goście.

Działalność Ryszarda Skowrońskiego nie ograniczała się jedynie do sportu. Brał udział w tworzeniu  dorobku kulturalno-historycznego miasta i gminy Gniewkowo. W ramach obchodów 725-lecia miasta zorganizował sesję popularno-naukową, współpracował przy wydaniu publikacji dotyczącej Gniewkowa w średniowieczu, a także monografii o Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Gniewkowie. Przekazał także wiele materiałów miejscowej bibliotece na poczet przyszłego muzeum.

Za swoją działalność Ryszard Skowroński był wielokrotnie nagradzany i otrzymał:
  Srebrny Krzyż Zasługi
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1992 r. za reaktywowanie i działalność w TG "SOKÓŁ" na 125 rocznicę Sokolstwa Polskiego
  Tytuł: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniewkowo - 1998 r.
  Zasłużony Działacz Kultury
  Srebrną i Złotą Odznakę za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego
  Złotą Odznakę Honorową LZS
  Medal za Zasługi dla Sokolnictwa Polskiego
  Medal 700-lecia Praw Miejskich Miasta Gniewkowa za wybitne zasługi oraz ofiarną pracę dla rozwoju miasta i gminy
  Odznakę Honorową za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego
  oraz liczne odznaczenia za zasługi dla bibliotekarstwa polskiego i kultury.
Był jednym z najbardziej znanych działaczy społecznych i sportowych, a zwłaszcza sekcji tenisa stołowego. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw i dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i szacunek miejscowego społeczeństwa. Kiedy odszedł widzimy jak ważne były podejmowane przez Niego inicjatywy.
Zmarł 3 września 2010 roku.

Józef Urbański


W opracowaniu wykorzystano materiały z ksiązki: Aleksander Pułaczewski, Ryszard Skowroński - "Sport w Gniewkowie - Tenis stołowy, Koszykówka" Gniewkowo 2002 r. oraz informację rodziny.

Top
Copyright © 2006-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.