Strona główna    Dodaj Newsa    Forum, blogi i kom.    Katalog firm    Ogłoszenia    O stronie    Kontakt    Pogoda    Reklama    Rozkład jazdy    

Strona główna
Adresy i telefony
Gminne wieści
Informacje dla rolników
Straż Pożarna
Parafie
W starym obiektywie
Sportowe
Foto galerie
Ludzie piszą ...
Moim zdaniem
Podróże dalekie i ...
Wybory

Śladami historii
Historia miasta
Bank Spółdzielczy
Obiekty użyteczności
Dzieje przemysłu
OSP Gniewkowo
Markowo
Murzynko
R.O.D. "Siła"
Szadłowice
Wierzbiczany
Warto wiedzieć
TMG i ZG

Na wesoło
Humor
Kącik ...

Wieści z
Suchatówki
Szadłowic
Więcławic

Znani i nieznani
Ks.Edmund Boniewicz
Ks. Grzegorz Radzisz
Jan Budny
Dr. Jan Drecki
Harcerstwo w Gniewkowie
Honorowi Obywatele
Edmund Konieczka
Lipianki
Anna Pałubicka
Augustyn Pyka
Piotr Skoblewski
Ryszard Skowroński
Jerzy Ratajczak
Marian Tepper
Rzeźbiarze ludowi
Anna Wcześniak
Jan Woźniak

Archiwum
Forum
Gimn. Gniewkowo
M-GOKSiR
Pielgrzymka
SP1 Gniewkowo
Sport Unia
Gniewkowianie
Szkoła Gąski
Zdarzenia z powiatu


Polecane strony
Murzynko
Nadleśnictwo Gniewkowo
ROD "Siła"
SIM Gniewkowo
Szkoła Gąski
Sz. Pod. Gniewkowo
Sz. Pod. Murzynno
Sz. Pod. Szadłowice
TMGiZG
Tow. Gim. "SOKÓŁ"

Ryszard Skowroński
 
Ryszard Skowroński urodził się 6 kwietnia 1935 roku w Gniewkowie jako syn Leona i Urszuli, z domu Billert. Szkołę podstawową ukończył w Gniewkowie, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Z wykształcenia był bibliotekarzem, przepracował 44 lata w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Toruniu jako instruktor na stanowisku starszego bibliotekarza. Był także współorganizatorem i pierwszym dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gniewkowie.

Od 1948 roku udzielał się społecznie na rzecz środowiska gniewkowskiego. Był najpierw zawodnikiem, potem trenerem oraz kierownikiem sekcji tenisa stołowego, działaczem gniewkowskich klubów sportowych: "Budowlanych", "Startu- Unia" oraz LZS "Tajfun". Kilkakrotnie wprowadzał drużyny do trzeciej ligi tenisa stołowego, organizował Wojewódzki Turniej o "Puchar Kujaw" dla seniorów i młodzików. Był także organizatorem imprez biegowych, m. in. "Biegów Olimpijskich" dla wszystkich szkół miasta i gminy, 13 biegów memoriałowych o puchar zasłużonych dla miasta Sokołów Kazimierza i Jana Milewskich, a także szeregu imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym, jak biegi uliczne i terenowe. Z jego inicjatywy powstał w Gniewkowie Klub Olimpijczyka. Dzięki staraniom p. Skowrońskiego w Gniewkowie odbywały się spotkania młodzieży z olimpijczykami i wybitnymi sportowcami: Teresą Ciepły, Zdzisławem Krzyszkowiakiem, Janem Jaskólskim, Januszem Sidło, czy też słynnym komentatorem sportowym - Bohdanem Tomaszewskim.

W 1989 roku reaktywował działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, rozwijającego wszechstronną działalność kulturalną, patriotyczną i sportową. Był prezesem Towarzystwa do roku 2002, a następnie pełnił tę funkcję honorowo. W ramach „Sokoła” oraz we współpracy z klubem sportowym "Unia" Gniewkowo organizował turnieje dla młodzieży. Można być pod wrażeniem niezwykłej atmosfery organizowanych przez niego spotkań przy herbacie, połączonych z występami młodzieży, w których brały udziały cztery pokolenia Sokołów i zaproszeni goście.

Działalność Ryszarda Skowrońskiego nie ograniczała się jedynie do sportu. Brał udział w tworzeniu  dorobku kulturalno-historycznego miasta i gminy Gniewkowo. W ramach obchodów 725-lecia miasta zorganizował sesję popularno-naukową, współpracował przy wydaniu publikacji dotyczącej Gniewkowa w średniowieczu, a także monografii o Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Gniewkowie. Przekazał także wiele materiałów miejscowej bibliotece na poczet przyszłego muzeum.

Za swoją działalność Ryszard Skowroński był wielokrotnie nagradzany i otrzymał:
  Srebrny Krzyż Zasługi
  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1992 r. za reaktywowanie i działalność w TG "SOKÓŁ" na 125 rocznicę Sokolstwa Polskiego
  Tytuł: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniewkowo - 1998 r.
  Zasłużony Działacz Kultury
  Srebrną i Złotą Odznakę za zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego
  Złotą Odznakę Honorową LZS
  Medal za Zasługi dla Sokolnictwa Polskiego
  Medal 700-lecia Praw Miejskich Miasta Gniewkowa za wybitne zasługi oraz ofiarną pracę dla rozwoju miasta i gminy
  Odznakę Honorową za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa Bydgoskiego
  oraz liczne odznaczenia za zasługi dla bibliotekarstwa polskiego i kultury.
Był jednym z najbardziej znanych działaczy społecznych i sportowych, a zwłaszcza sekcji tenisa stołowego. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw i dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i szacunek miejscowego społeczeństwa. Kiedy odszedł widzimy jak ważne były podejmowane przez Niego inicjatywy.
Zmarł 3 września 2010 roku.

Józef Urbański


W opracowaniu wykorzystano materiały z ksiązki: Aleksander Pułaczewski, Ryszard Skowroński - "Sport w Gniewkowie - Tenis stołowy, Koszykówka" Gniewkowo 2002 r. oraz informację rodziny.

Top
Copyright © 2006-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.